مراکز خرید در تورنتو

مراکز خرید در تورنتو

تورنتو پر از مراکز خرید فراوان وفوق العاده است. بهتر است که دو چیز را هنگام خرید فراموش نکنید: مالیات وآب و هوا

1.    فروشگاه هادسون بی کمپانی

2.    محله بلور یورک ویل

3.    مرکز خرید ایتون تورنتو

4.    مرکز خرید (Yorkville Village)

5.    وان میلز (Vaughn Mills)

6.    مرکز خرید (Yorkdale)

7.    مرکز خرید (Sherway Gardens)

8.    مرکز خرید  Square One

9.    (Toronto Premium Outlets)

10. مرکز خرید (Dixie Outlet)

11. وینرز  (Winners)

12. منطقه کوئین یا کوئین استریت

13. چاینا تاون یا محله چینی­ها

14. بازار کنزینگتون (Kensington)

15. دِ پَث (the PATH)

16. بازار سنت لارنس

Picture of ADMIN

ADMIN

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Articles

About Toronto

Toronto’s 10 Best Restaurants

Toronto is a city known for its diverse and vibrant food scene, offering a wide range of culinary experiences for

About Toronto

مراکز خرید در تورنتو

مراکز خرید در تورنتو تورنتو پر از مراکز خرید فراوان وفوق العاده است. بهتر است که دو چیز را هنگام

Real Estate Advisor

Frequently Asked Questions In Investing

بهترین سرمایه گذاری در کانادا کدام است؟ با وجود راه های مختلف سرمایه گذاری، برنامه کارآفرینی استانی و ثبت شرکت،

About Toronto

Best Neighborhoods In Toronto

To choose a good neighborhood to live in, there are different factors that are determined according to your priorities for

About Canada

مالیات در کانادا

مالیات در کانادا مالیات در کانادا یکی از بنیان های اقتصادی کشور است. سیستم مالیاتی دقیق و شفاف و البته

About Toronto

Toronto’s 10 Best Restaurants

Toronto is a city known for its diverse and vibrant food scene, offering a wide range of culinary experiences for

About Toronto

مراکز خرید در تورنتو

مراکز خرید در تورنتو تورنتو پر از مراکز خرید فراوان وفوق العاده است. بهتر است که دو چیز را هنگام

Real Estate Advisor

Frequently Asked Questions In Investing

بهترین سرمایه گذاری در کانادا کدام است؟ با وجود راه های مختلف سرمایه گذاری، برنامه کارآفرینی استانی و ثبت شرکت،

About Toronto

Best Neighborhoods In Toronto

To choose a good neighborhood to live in, there are different factors that are determined according to your priorities for

Scroll to Top
Scroll to Top