آب و هوای تورنتو

قرار گرفتن تورنتو در سواحل دریاچه انتاریو تاثیر بسیار زیادی بر آب وهوای تورنتو دارد. تورنتو دارای آب وهوای نیمه قاره­ای است و زمستان­هایی سرد و تابستان­هایی گرم و مرطوب دارد.

همچنین وجود مجموعه جزایر Great Lakes نیز منبع رطوبت فراوان آب وهوای تورنتو در تابستان است. تورنتو یکی از گرم‌ترین شهرهای کانادا در زمستان نیز می­باشد، اما به هر حال باز هم نمی‌توان گفت که سرمای زمستانش شدت ندارد.

 بیشترین میزان بارش برف در زمستان­های این شهر بین اواسط دسامبر تا اواسط ماه مارس است.

در تورنتو به طور متوسط ۶۵ روز در سال، عمق برف بیشتر از ۱ سانتیمتر است.

کیفیت هوای تورنتــو را می­توان به هوای خیلی خوب، خوب و معتدل ، بد و بسیار بد طبقه­ بندی کرد.

Picture of ADMIN

ADMIN

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Articles

About Canada

Enjoying Summer in Toronto

Summer is a great time to soak up the sun and enjoy all that Toronto has to offer. From outdoor

About Canada

HOME TO-DO LIST BEFORE VACATION:

Planning a vacation is an exciting time, but it can also be stressful if you forget to do certain things

About Toronto

Toronto’s 10 Best Restaurants

Toronto is a city known for its diverse and vibrant food scene, offering a wide range of culinary experiences for

About Toronto

مراکز خرید در تورنتو

مراکز خرید در تورنتو تورنتو پر از مراکز خرید فراوان وفوق العاده است. بهتر است که دو چیز را هنگام

About Canada

Enjoying Summer in Toronto

Summer is a great time to soak up the sun and enjoy all that Toronto has to offer. From outdoor

About Canada

HOME TO-DO LIST BEFORE VACATION:

Planning a vacation is an exciting time, but it can also be stressful if you forget to do certain things

About Toronto

Toronto’s 10 Best Restaurants

Toronto is a city known for its diverse and vibrant food scene, offering a wide range of culinary experiences for

Scroll to Top